PROGRAMA DE GARANTIA XUVENIL

PROGRAMA DE GARANTIA XUVENIL
Este Programa está Cofinanciado por la Unión Europea

Axudas ao emprego destinadas á contratación de 3 persoas mozas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, a través dos Programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro

INICIO 01/10/2019
FIN 30/06/2020

DESTINATARIOS 3 Mozas/os incluídas e que consten como beneficiarias no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia,

OBJETO proporcionarlles unha experiencia e práctica profesional que facilite a súa inserción laboral.
RESULTADO 3 Mozas profesionais capacitadas para atender a persoas con discapacidade intelectual

Ayúdanos y comparte esta página